Correctie/Redactie

Ik controleer uw Nederlandse, Engelse of Duitse teksten op spelling- en grammaticafouten en verzorg indien u dat wenst ook de redactie (structuur, toon…) ervan.

Prijsopgave
Stuur de te vertalen of te corrigeren/redigeren tekst, of een deel ervan, naar machteld@talig.be. Geef aan welke dienst u wilt en de uiterste datum. U ontvangt binnen de 2 werkdagen een prijsopgave.

Talig Corrections